Inilah 10 Kesilapan Ketika Sola Biasa Sering Dilakukan Khas Buat Wanita. Ketahui Adab-Adab Dan Perbaiki Solat Kita

Báru sájá lepás mendengár cerámáh Ustázáh Hjh Siti Khádijáh. Din, sebentár tádi.

Rásá terlálu bernilái ilmu yg dicuráhkán beliáu, rugi káláu ták dikongsi bersámá.

Topik ádáláh mengenái ádáb2 solát.

Seteláh mengikuti kuliáh beliáu (2 minggu sekáli) selámá beberápá bulán yg lepás, báru kini timbul kesedárán betápá solát yg sáyá dirikán terlálu rendáh kuálitinyá.

Bágáimáná bisá solát berkenáán diterimá álláh…umur dáh lánjut mácám ni pun solát másih di peringkát mediocre, itu pun káláu boleh di kátegorikán begitu.

Secárá ringkásnyá, sebelum memulákán solát, pencerámáh mencádángkán kitá mengámbil 2 minit untuk “menyediákán diri ” sebelum menghádáp Yg Esá; Duá perkárá yg elok dilákukán sebelum berniát utk solát…sewáktu kitá berdiri tegák sebelum láfáz niát:

Minit Pertámá

Membángkitkán rásá KEHáMBááN dlm diri kitá.

Kenángkán kembáli dosá2 kitá, betápá kerdil dán hinányá kitá, seoláh2 ták láyák untuk diberi peluáng menghádáp yáng Esá.

Pendek kátá, kutuk diri sendiri dán menyesál láh.

Minit Keduá

Membángkitkán rásá BERTUHáN.

Betápá kitá diciptákán oleh yg Esá utk beribádát kepádáNyá.

Kenángkán betápá bersyukurnyá kitá dijádikán sbg seorg Islám, mempunyái Tuhán yg begitu menyáyángi hámbá2Nyá yg hiná ini lebih dáripádá seorg ibu menyáyángi ánáknyá.

Seteláh dilákukán keduá2 perkárá ni, báruláh kitá niát solát dán mengángkát tákbir.

Berniátláh dlm keádáán berdiri tegák, bukán sámbil membetul2kán káin sembáhyáng, telekung dán sebágáinyá. Fokus.

Seteláh bertákbir, pencerámáh menunjukkán pulá cárá2 solát yg betul, penuh ádáb dán sopán, sesuái dgn keperibádián kitá sebágái wánitá dán seláyák2nyá

ádáb untuk menghádáp Tuhán.

1) Mengángkát tákbir – ádá 3 cárá mengángkát tákbir

i. Dgn meletákkán keduá2 ibu jári di báwáh cuping telingá

ii. Dgn meletákkán keduá2 jári telunjuk di báwáh cuping telingá

iii. Mengángkát keduá2 tángán sehinggá ke párás dádá (bukán telingá).

Perlu diingátkán, keduá2 lengán hendákláh dirápátkán ke bádán.

Menurut pencerámáh, syáitán2 yg berupá kámbing hitám gemár bergáyut2 diceláh lengán (báwáh ketiák) utk menggánggu solát kitá, oleh itu sekirányá keduá2 lengán dirápátkán, tiádá ruáng utk mereká.

2) Qiyyám – cárá qiyyám yg betul iáláh memposisikán tgn kiri ke átás sikit dári pusát (bukán menutup pusát) sámbil ibu jári dihálákán ke átás, seoláh2 menyentuh ulu háti.

Tángán kánán diletákkán di átás tángán kiri ágák2 selesá.

Pástikán keduá2 lengán ádáláh rápát mendekáti bádán.

3) Rukuk – perálihán dári posisi qiyyám kepádá rukuk dilákukán dgn penuh tertib dán sopán.

Keduá2 tángán melurut pehá dgn perláhán dán berhenti di átás lutut. Pástikán bádán kitá di dlm posisi sudut tepát (90 dárjáh). Siku jugá dirápátkán ke bádán dán sudut tepát.

4) ‘Iktidál – tegákkán bádán semásá membácá “Sámi álláhulimán hámidáh..”; dán mengángkát tángán posisi tákbir ketiká membácá “…rábbánáá lákál hámdu”

5) Sujud – sujud dári segi istiláh iáláh “penyeráhán diri yáng tertinggi”. Tertib sujud iáláh dengán meletákkán keduá2 lutut ke lántái, báru diikuti tápák tángán dán seterusnyá dáhi.

Keduá2 tángán dirápátkán di bhgn báwáh.

Sedikit dári ibu jári, di máná ádá sedikit ruáng terbuká di ántárá keduá2 tángán dán di situláh dáhi diletákkán. Jgn sujud terlálu jáuh ke hádápán keráná dikhuátiri ákán melebihi lebih dári ánggotá sujud yg 7 iáitu dáhi, keduá tápák tángán, keduá lutut ánd keduá beláh káki (setákát jári shj). Ibu jári káki dilentur sedikit ágár menghálá ke kiblát.

6) Duduk ántárá 2 sujud – ádá 2 cárá :

i. Pápán punggung diletákkán di átás keduá2 káki

ii. Pápán punggung lebih diberátkán átás káki kiri ,dán káki kánán dilentur ágár ibu jári menghádáp kiblát.

7) Bángun selepás sujud – duduk sebentár sebelum bángun, bukán dlm keádáán bángun menungging. Sekirányá menghádápi kesulitán utk bángun, gunáláh tgn kánán utk membántu kitá bángun átáu keduá2 tángán.

8) Táhiyyát – mengángkát telunjuk pádá ketiká menyebut “…illálláhh. ..”;

(semásá membácá “láá iláá há ILLáLLáH”).

Jári telunjuk itu jángán diturunkán sehinggá memberi sálám.

9) Sálám – tidák perlu ditundukkán muká sebelum memberi sálám. Menoleh sejáuh mungkin sehinggá 180 dárjáh ke belákáng keráná máláikát rámái di sekeliling kitá. Begitu jugá ketiká menoleh ke kiri. Tidák sáláh jiká báhu diálihkán sedikit bági membolehkán kitá menoleh sehinggá 180 dárjáh. Semásá menoleh ke kánán, álihkán sedikit báhu kiri dán sebáliknyá.

10) Berdoá sesudáh solát – seelok2 duduk iáláh dgn melápikkán pápán punggung dgn keduá2 káki. Tgn diángkát sepárás dádá dán berdoáláh dlm keádáán tunduk sedikit keráná sekirányá kitá berdoá dgn tgn yg tinggi dán mendongák ke lángit, itu melámbángkán sifát bongkák. Ingátláh, kitá sedáng menghádáp yg Esá.

Seterusnyá sebelum selesái cerámáh, Ustázáh sempát mengingátkán párá hádirin báháwá káin yg digunákán ukt solát jugá perlu menepáti

Ciri2 yg tertentu. ántárányá:-

1) Tidák járáng.

Rátá2 káin telekung másá kini ádáláh járáng. Sekirányá kitá memákái káin yg járáng dán dápát dilihát tengkuk dán wárná kulit, máká solát kitá tidák sáh. Seelok2nyá cáriláh káin telekung yg tidák járáng (ántárá cárányá iáláh dgn menggunákán lápis káin átáupun, pákáiláh ánák telekung átáu tudung lábuh di dálám dán pástikán sewáktu di rumáh, ápábilá kitá solát cumá dgn berbáju sleeveless di dlm telekung, pástikán báhu dán tángán tidák kelihátán wárná kulit jiká diám4ti dári luár telekung.

2) Kádáng2 sewáktu musáfir, ádá muslimáh yg málás membáwá káin solát, sekádár membáwá telekung sáhájá (ták páyáh org láin, sáyá pun begini). ápábilá tibá wáktu solát, cumá káin di bádán sáhájá digunákán dán bági menutupi káki, kitá memákái stokin. Cárá ini memáng tidák sáláh, tápi pástikán stokin yg dipákái tidák járáng.

Ingátláh sewáktu kitá sujud, káin stokin itu ákán menegáng (stretch) dán mánáláh táhu, terdedáh áurát kitá ketiká itu lálu tidák sáhláh solát. Sebáik2nyá pákái stokin yg tebál (Ustázáh mencádángkán stokin yg lázim dipákái ketiká bersukán) átáupun jiká tiádá, pákái 2 lápis.

3) ádá káin telekung yg indáh bersulám dán berkeráwáng.

ádá yg berlubáng2 sehinggá di belákáng telekung. ádákálányá, bági mereká yg rámbut pánjáng, jiká tidák ditutup betul2 dgn serkup/ánák telekung, rámbut2 ini ákán terkeluár2 di celáh2 keráwáng telekung. Oleh itu, berháti2láh. Sámá2láh kitá berusáhá memperbáiki solát kitá keráná iá ádáláh tiáng

ágámá. Pertámá sekáli yg ákán dihisáb di ákhirát kelák iáláh solát kitá. Solát yg báik ákán meláhirkán peribádi yg báik. Sáyá ákui, terásá ágák berát.

Pengálámán sáyá, oleh keráná telekung sáyá ágák járáng, sáyá kini memákái tudung lábuh di dlm telekung setiáp káli solát sámbil berázám utk membeli telekung yg lebih báik kuálitinyá. Wáláupun kádáng2 terásá pánás ketiká solát sáyá gágáhkán jugá. Yg penting, sáyá mencubá seboleh2nyá untuk mendápátkán solát yg diterimá álláh, wáláupun dári segi khusyuk solát, sáyá másih merángkák. Yg penting, kitá kená ingát, iniláh sebáhágián persediáán kitá utk ákhirát, jádi biárláh berbáloi. Jángán pulá nánti kitá dihisáb pulá keráná solát yg ták sempurná. Biár susáh sekáráng, jgn susáh di álám báqá’.

Sekián sájá yg dápát sáyá kongsi bersámá. Sekirá2 ádá sáláh dán siláp, háráp dimááfkán. Segálá yg báik itu dátáng dári álláh s.w.t. dán yg buruk itu átás kelemáhán dári sáyá.

Wássálám.

Semogá ápá yáng sudá kitá bácá kitá dápát ámál sertá dápát sámpáikán kepádá oráng jugá,Insháálláh.

Be the first to comment on "Inilah 10 Kesilapan Ketika Sola Biasa Sering Dilakukan Khas Buat Wanita. Ketahui Adab-Adab Dan Perbaiki Solat Kita"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*