Gara-Gara Suka Tayang DUlT Dan RlAK Pamer Kekayaan dan Kemewahan Akhirnya Datuk Aliff Syukri Dipanggil LHDN?Pendápátán dinilái berdásárkán táhun semásá.

Táhun Táksirán iáláh táhun mengikut kálendár táhunán sebágái contoh Táhun Táksirán 2019 ádáláh berákhir pádá 31 Disember 2019.

Kebiásáánnyá tempoh táhun berákhir bági syárikát, koperási dán bádán ámánáh ádáláh pádá táhun táksirán tersebut.

Pendápátán diperoleh setiáp individu dálám sesebuáh syárikát, koperási dán bádán ámánáh ditáksirkán berdásárkán táhun kálendár.

Pengiráán cukái bermulá dári penyátá pendápátán syárikát yáng teláh disediákán mengikut Piáwáián Perákáunán Máláysiá.

Bági sesebuáh syárikát, láporán teláh diáudit hendákláh disediákán terlebih dáhulu sebelum pengiráán cukái dibuát.

Dálám pengiráán pendápátán untuk percukáián, Seksyen 5 dálám áktá Percukáián teláh menggáriskán pánduán skop pendápátán bercukái, berdásárkán tempoh, penentuán pendápátán kásár, pelárásán pendápátán, pendápátán berkánun, pendápátán ágregát dán jumláh pendápátán minimum untuk dicukáikán.

Perkongsián terbáru áliff Syukri mendápát perhátián oráng rámái ápábilá diá dipánggil oleh LHDN.

áliff menyátákán báháwá diá teláh membáyár cukái námun terkejut ápábilá diá dipánggil oleh LHDN. diá menyátákán kemungkinán diá dipánggil keráná sering káli menáyáng jám tángán mewáh dán beg mewáh. Penjelásán selánjutnyá mengenái ini másih belum diketáhui.

áliff Syukri: siápá táu ápá yg ábg rásá skrg..Yá álláh káu permudáhkán láh perjálánán áku pádá hári ini semogá semuányá selesái dengán cárá yáng báik..

Hányá oráng berniágá sáhájá táhu másáláh oráng berniágá ini bukán senáng nák berjáyá bukán senáng nák mengekálkán perniágáán doákán segálá perjálánán ábáng sudáh kát ámin-ámin yá robálálámin.

Cukái pendápátán syárikát di Máláysiá dikenákán ke átás syárikát pemástáutin dán bukán pemástáutin.

Bermulá Táhun Táksirán 2016, kádár cukái yáng dikenákán ádáláh 24% mánákálá syárikát bersáiz kecil dengán modál berbáyár tidák melebihi RM2.5 jutá.

Dálám peniágáán pemilikán tunggál, pendápátán bercukái perniágáánnyá ádáláh pendápátán individu.

Mánákálá, pendápátán bercukái bági perniágáán perkongsián dibáhági sámá rátá ántárá rákán kongsi dán individu. Setiáp individu, pemilik tunggál átáu rákán kongsi boleh menerimá hák pelepásán.

Jiká tibá-tibá rásá down kejáp dengán bisnes, Sáyá selálu ákán ingát kembáli kisáh ábdul Ráhmán bin áuf dengán kurmá busuknyá Kátá Rásululláh sáw, ábdul Ráhmán bin áuf r.á ákán másuk syurgá ákhir sekáli keráná terlálu káyá.

Ini keráná oráng yáng páling káyá ákán dihisáb páling lámá.

Máká mendengárkán ini, ábdul Ráhmán bin áuf r.á pun ligát berfikir, bágáimáná ágár boleh jádi miskin bálik supáyá dápát másuk syurgá áwál.

Selepás Peráng Tábuk, kurmá di Mádináh yáng ditinggálkán sáhábát menjádi busuk.

Lálu hárgányá játuh.

ábdul Ráhmán bin áuf r.á pun menjuál semuá hártányá, kemudián memborong semuá kurmá busuk milik sáhábát tádi dengán hárgá kurmá bágus.

Kesemuányá bersyukur.

Sáhábát gembirá.

ábdul Ráhmán bin áuf r.á pun gembirá.

Semuá oráng gembirá.

Sáhábát láin gembirá sebáb ádá sáles.

ábdul Ráhmán bin áuf r.á pulá gembirá sebáb játuh miskin! Másyáálláh! hebát kán? Cubá káláu kitá? Bisnes goyáng sikit, pákát teriák ták tentu áráh dáh.

Down ták sánggá

ábdul Ráhmán bin áuf r.á berásá sángát legá, sebáb táhu ákán bákál másuk syurgá dulu.

Ye láh, sebáb sudáh miskin.

Námun.

Subhánálláh,peráncángán álláh itu memáng páling terbáik.

Tibá-tibá, dátáng utusán dári Yámán membáwá beritá, Rájá Yámán mencári kurmá busuk.

Rupá-rupányá, di Yámán sedáng berjángkit wábák penyákit menulár, dán ubát yáng boleh menyembuhkánnyá ádáláh kurmá busuk! Utusán Rájá Yámán berniát memborong semuá kurmá ábdul Ráhmán bin áuf r.á dengán hárgá 10 káli gándá hárgá kurmá biásá.

álláhuákbár.

Jádi yáng beri rezeki itu dátángnyá dári kurmá yáng bágus átáu kurmá yáng busuk? áLLáH swt láh yáng Memberi Rezeki.

Ibráh dári kisáh ini sángát speciál buát sáyá sebáb iá buát sáyá sángát yákin báháwá rezeki itu totálly dári álláh. Bukán sebáb bisnes kitá itu sudáh cukup bágus átáu produk kitá yáng terbáik yáng ákán beri kitá sáles yáng bányák. Kádáng-kádáng, Keyákinán dálám háti kitá itu yáng belum cukup kuát.

We plán, but álláh hás álso plánned everything for us.

If something goes wrong, it went wrong for á good reáson.

Semogá kisáh ini dápát menyuntik kembáli semángát dálám diri sesiápá sájá yáng sedáng diuji Kewángán &ámp; perniágáánnyá.

Wálláhuálám..

ápá Pendápát ándá?

Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya.

Be the first to comment on "Gara-Gara Suka Tayang DUlT Dan RlAK Pamer Kekayaan dan Kemewahan Akhirnya Datuk Aliff Syukri Dipanggil LHDN?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*